Brainbreaks

Efter 30 minuters stillasittande behöver kroppen och knoppen få en omstart för att behålla fokus, öka blodgenomströmningen och därmed förbättra inlärningen. Varje vecka ges eleverna möjlighet att utmanas i koordinationsövningar och olika pulshöjare. Flera av övningarna bygger på David Sladkeys övningar. Här visas några av de övningar som vi använder.