Brainbreaks

Välj nedan bland de olika övningarna och klicka på texten för att se filmerna och läsa instruktionerna. Lycka till!

Anpassa! 12 olika övningar i klassrummet utan kroppskontakt