Finger möter finger

  1. Stå upp, arbeta i par och vänd er mot varandra.
  2. Den ena personen lägger en arm bakom ryggen och håller den andra armen framför kroppen.
  3. Den andra personen ger nu en tydlig instruktion om hur kompisens båda händerna ska mötas bakom ryggen. Exempel: ”Pekfinger mot pekfinger”.
  4. Nu gäller det att långsamt försöka sammanföra de båda fingrarna så att de möts bakom ryggen enligt instruktion. Utmana gärna genom att blunda.

Tillbaka till brainbreaks