Lappar till klassrum

För att påminna sig själv och kollegor om att det är viktigt med rörelsepauser under längre lektionspass så kan det vara bra att sätta upp påminnelselappar på whiteboard, dörrar eller kateder. Kan även vara bra att det blir visuellt tydligt för eleverna som är de som bäst känner av och bör signalera när fokus minskar. Här är några av de lappar vi använt och det är viktigt att byta ut dem ibland så att ögot uppfattar att det sitter något nytt uppe men med samma eller liknande innehåll. Vi behöver hjälpas åt att minska stillasittandet.

Bilderna finns för nedladdning under ”tidigare tips” – Dags för en paus