Lektion: Ergonomi

Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det handlar i hög grad om hur man planerar och organiserar arbetet – det krävs att man ser helheten.

Nu när distansundervisning tillämpas så blir din arbetsmiljö i hemmet istället för i skolan. Det är då viktigt att du tänker på hur din situation ser ut hemma och att du försöker anpassa den så att den är funktionell för dig.

A) Läs texten om sittamde arbete (ladda ner)

B) Titta på filmen i klippet om…

C) Svara på följande 3 frågor:

Fråga 1: Beskriv hur din arbetsmiljö är när du sitter ner och studerar (Ex: vilken plats i huset, vilken typ av stol, är det rätt bordshöjd, har jag stöd för fötterna, belysning mm)

Fråga 2: Beskriv hur du gör med pauser (ex: medvetna rörelseövningar, kort promenad på lunchrasten osv)

Fråga 3: Finns det något du skulle kunna förändra för att få en bättre arbetsmiljö hemma under distansundervisningen? (se fråga 1 och 2)