Artiklar och rapporter

Här under finns några artiklar och rapporter samlade som berör ämnet fysisk aktivitet och stillasittande. Kan med fördel användas som diskussionsunderlag under lektioner och temaarbeten.

Uppdelade under flikarna nedan:

Skolbarn som är fysiskt aktiva upplever bättre psykisk hälsa

Färre unga idrottare under Corona

Sitta stilla – inte riskfritt

Positivt samband mellan rörelse i skolan och lärande

Korta träningspass kan vara tillräckligt

Vardagsmotion ger oanande hälsovinster

Hjärnforskare föreslår rörelsepaus varje timma i skolan

Skolbarn i Sverige rör sig mindre än i andra länder

Tydligt samband mellan stillasittande och psykisk ohälsa (pep-rapporten)

Idrottens samhällsnytta – FoU-rappport

Trygga unga en förutsättning för framgångsrika karriärer

Så påverkas hjärnan av fysisk träning