Spelande fingrar

  1. Stå upp.
  2. Håll fram ena handen framför dig.
  3. Tryck tummen mot pekfingret, tummen mot långfingret, tummen mot ringfingret och avsluta med tummen mot lillfingret.
  4. Gör nu omvänt tillbaka (tumme mot lillfinger, tumme mot ringfinger osv).
  5. Försök med båda händerna och öka hastigheten.
  6. Utmaningen blir nu att göra från ena hållet på den högra handen (tumme mot pekfinger, tumme mot långfinger osv) och samtidigt från andra hållet på den vänstra handen (tumme mot lillfinger, tumme mot ringfinger osv)

Tillbaka till brainbreaks