Mental avslappning

Att ha verktyg för att hantera stress och annan belastning är viktigt för vårt mående och för vår hållbarhet. Många studier och undersökningar som genomförs på skolor runt om i landet visar tyvärr att ungdomar upplever en stor stress, men saknar ofta strategier för att hantera denna stress. Vi har under året använt oss av olika andningsövningar och avslappningsövningar såsom andningsankaret, kroppsscanning, tio medvetna andetag, m. fl. med syfte att just ge ungdomarna olika strategier och verktyg.

Övningarna finns på följande länk:

https://carolinalundqvist.com/exempel-pa-mindfulnessovningar/