Löparakademin

Löparakademin är en ideell organisation som verkar för jämlik hälsa och social inkludering. Genom nära samarbeten med företag, boende, skolor och föreningar skapar de naturliga plattformar för integration och öppnar möjligheter för såväl individer som områden att utvecklas. Gemensamt för många av deras projekt är att de använder löpning som ett redskap för att nå sociala förbättringar.