Tips på litteratur

Den psykiska ohälsan håller på att ta över som det stora hälsohotet i vår tid. Ett högt tempo, konstant stress och en digital livsstil med ständig uppkoppling börjar få konsekvenser för vår hjärna.
Kamratövningar och kamratbanor är framför allt gruppstärkande och vi använder flera av dessa övningar i vår undervisning och på temadagar.
Övningarna i boken ”Kombinationsträning” används i undervisningen och exempel på övningar hittar ni under fliken ”parövningar”.