Tips på litteratur

Den psykiska ohälsan håller på att ta över som det stora hälsohotet i vår tid. Ett högt tempo, konstant stress och en digital livsstil med ständig uppkoppling börjar få konsekvenser för vår hjärna.

Kamratövningar och kamratbanor är framför allt gruppstärkande och vi använder flera av dessa övningar i vår undervisning och på temadagar.

Övningarna i boken ”Kombinationsträning” används i undervisningen och exempel på övningar hittar ni under fliken ”parövningar”.

Aktiv Träning | capemedia.se

”Aktiv träning” har många bra artiklar som är bra som diskussionsunderlag på lektionerna eller som inspiration för att träna. Innehållet handlar bl.a. om träningsmetoder, kost, utrustning och olika undersökningar. Vi har satt upp en vägg med nyheter som ska inspirera eleverna till rörelse och som prenumerant kommer det ut ett nytt nummer varje månad både digitalt och som tidning.

Den här boken beskriver 62 vandringar som du kan göra över dagen från centrala Stockholm. Turerna varierar i längd från några kilometer till över två mil.