Digipuls

Genom att dela exempel når vi fler barn och ungdomar i satsningen på ökad rörelse och minskat stillasittande. I samarbete med Digipuls.se så finns nu våra instruktionsfilmer från ”Aktiva pauser” upplagda och tillgängliga för alla.

Vad är DigiPuls?

DigiPuls främsta mål är att inspirera unga till fysisk aktivitet och rörelse med hjälp av digital teknik. DigiPuls är ett rörelseinitativ som genomförs som en turné under ht21-vt23 i samtliga kommuner i Kronobergs län.  

https://digipuls.se/