Spring i benen

Spring i benen är en inspirationskälla för Stockholms stads skolor i att komma igång med ökad fysisk aktivitet under skoldagen. Här delas goda exempel av stadens grundskolor.
Bloggen ”Spring i benen” är en samlingsplats och lättillgänglig för skolor.