Staty

  1. Stå upp och arbeta i par.
  2. En i paret börjar att stå i en ställning likt en staty (ex stå på ett ben).
  3. Den andra tittar på men vänder sig sedan om och blundar.
  4. Den som står som staty ska nu ändra något (ex: lyfta upp sina armar).
  5. Den andra öppnar ögonen igen, vänder sig om och försöker se vad som ändrats.
  6. Byt roller

Tillbaka till brainbreaks