Fystester

I samband med träningsläran på hösten i åk 7 introduceras våra fystester. Syftet är att eleverna ska kunna reflektera över sin egen utveckling och även bli medvetna om olika sätt och metoder som finns inom olika idrottssammanhang för att se träningens påverkan.

Prestationerna och resultaten finns inte med i någon bedömning utan används som underlag för att kunna ”sätta mål och planera träning”

Det finns även möjlighet att lägga in egna tester som t.ex. rörlighet, vilket många väljer att göra.