Gör si gör så

  1. Stå upp.
  2. Ledaren visar olika rörelser för de övriga deltagarna (ex: en hand upp och  en hand ner). Om ledaren samtidigt säger ”gör si”, ska alla stå helt stilla, men om ledaren säger ”gör så”, ska man härma ledarens rörelse.
  3. Utmana gärna genom att göra tvärtom om. Alltså att stå stilla på kommandot ”gör så” och följer när ledarens säger ”gör si”

Tillbaka till brainbreaks