Lektion: Könsroller

A) Se klippet ”könsroller” från programmet Idrottens himmel och helvete

Länk: https://urplay.se/program/218932-idrottens-himmel-och-helvete-jamstalldhet

B) Svara på frågorna nedan (4 frågor)

Fråga 1: Finns det idrotter som du anser förknippas med olika kön (manligt och kvinnligt) och i så fall vilka och varför?

Fråga 2: Tror du att det är skillnad på hur man såg på manligt och klvinnligt inom idrotten när era föräldrar var små i jämförelse med din generation och i så fall vilka skillnader?

Fråga 3: Vad är en ”machokultur”?

Fråga 4: Hur bryter man eventuella könsroller inom idrotten?