Samarbetsövningar och gruppstärkande aktiviteter

Lekar och övningar som passar bra för schemabrytande dagar men även till att bryta stillasittandet under längre lektioner. Övningarna kan genomföras både utomhus och inomhus och är tänkta att användas för årskurs 7-9 men passar mycket bra även för lägre åldrar.

 • Levande memory

Börja med att skicka ut två elever utanför klassrumsdörren som ska spela själva spelet.
De andra som är kvar i klassrummet delas in i par två och två för att bestämma ett gemensamt ljud och en gemensam rörelse. De ska försöka att göra det så unikt som möjligt så att flera par inte har samma. När alla bestämt hur de ska låta och vilken rörelse de ska ha, blandar de runt sig och sätter sig sedan på golvet och helst i fina rader.
Nu är det dags för spelarna att komma in och börja spelet. Den som börjar spelet går och lägger sin hand på någons axel och då reser sig personen upp och utför sin rörelse och sitt ljud. Därefter lägger spelaren sin hand på någon annans axel och förhoppningsvis är det samma ljud och rörelse. I annat fall går spelet vidare till nästa spelare. Det gäller att samla så många par som möjligt.

 • Klämma fast lappar

En tävling som går ut på att man ska försöka att få så många lappar som möjligt att klämmas fast mellan olika kroppsdelar. Lapparna delas ut en i taget till laget som består av 4-6 spelare. Laget behöver då bestämma vem som ska klämma fast lappen och med rätt kroppsdel. Om det tex står knä mot rygg på den första lappen så ska en person i laget hålla den med sitt knät mot en medspelares rygg. Den som delar ut korten får inte hjälpa till att klämma fast dem. När laget tappar något kort så är övningen slut och nästa lag utmanar.

 • Evolutionsleken

I denna lek strävar man efter att utvecklas från en primitiv amöba till avancerad Super man längs den långa evolutionsstegen. Alla börjar med att vara amöbor, och går runt i rummet, säger ”amöba, amöba” och gör simtag med armarna. När man stöter på en annan amöba gör man ”sten, sax och påse”, och den som vinner får stiga ett steg på evolutionsstegen och bli kackerlacka, som går runt och knastrar och har ett par fingrar formade som antenner i pannan. När kackerlackan träffar en annan kackerlacka gör de sten, sax och påse, och den som vinner stiger ett steg, medan den som förlorar sjunker ett steg och åter blir amöba. När man blivit skapelsens krona, och nått det högsta stadiet flyger eller simmar man iväg till vinnarhörnet. Förslag på steg i evolutionen: Amöba (säger ”amöba, amöba” och gör simtag med armarna), Kackerlacka (knastrar och har ett par fingrar formade som antenner i pannan), Hare (säger ”floppa, floppa” och viftar med armarna som öron ovanför huvudet), Gorilla (gissa…), Människa (säger ”goddag, goddag” och vinkar) och Superman (flyger iväg till målet med knuten näve).

 • Fånga fingret
 • Samurajen

Alla står i en stor ring och en pekar på någon och gör ett ”hugg” (formar händerna och armarna som ett svärd) samtidigt som man säger namnet. Denna person som blir pekade på håller upp armarna högt och ropar högt -Aj!. De två som står vid sidan om denna person gör ett lite ”sidohugg” riktat mot magen men träffar ej och säger namnet. Efter det skickas hugget vidare mot någon annan av den som just blev träffad. Övningen ska gå fort! Denna lek kan utvecklas: ex: Den som blir pekad på säger ”favoriträtt, andranamn mm”

 • Byta namn

Alla går runt och skakar hand med varandra, och säger sitt namn. T.ex. ”Jag heter Anna” – ”Jag heter Jacob”. Från det ögonblicket man skakat hand, byter man också namn. Alltså heter Anna numera Jacob och säga sitt nya namn till den nästa person hon skakar hand med. Så om Anna (som numera heter Jacob för ett kort ögonblick) skakar hand med Peter så heter hon Peter, och Peter heter Jacob). Det går det ut på att alla ska få tillbaka sitt eget namn, och då sätter sig den personen ner eller ställer sig vid sidan om.

En utveckling på denna lek är att hälften av gruppen starta med höger hand på ryggen och hälsar med vänster och den andra hälften startar med vänster hand på ryggen och hälsar med höger. Man får sedan bara hälsa på de som har samma han som sig själv och efter man hälsat på någon (bytt namn) ska man själv byta hand. Det gäller alltså att både byta namn och byta hand (viktigt att komma ihåg!).  

 • Knuten

Alla deltagare står i en ring och blundar och sträcker ut armarna och går inåt. Sedan fattar de tag i två händer. När alla fattat tag om två händer öppnar man ögonen. Nu gäller det att trassla ut knuten utan att släppa taget om varandra.

 • Flytta tennisbollar

Gruppen ska så snabbt som möjligt tillsammans flytta tennisbollar från en behållare till en annan. De får inte använda händerna eller armarna.

Gör så här: Tejpa upp en startlinje och en stopplinje på golvet. Avståndet mellan de båda linjerna bör vara ca tre meter. Placera en behållare, till exempel en hink, med tennisbollar i vid startlinjen och ställ en tom behållare vid stopplinjen. Material som behövs är tejp, två behållare och tennisbollar.

 • Spindelnätet

Ett långt rep (klätterrep), eller band, binds kors och tvärs likt ett stort spindelnät mellan t.ex två träd. Öppningarna i nätet måste vara så stora att en deltagare kan ta sig genom det. Deltagarna ska antingen enskilt eller lagvis ta sig genom spindelnätet utan att nudda vid det. Vill man göra leken svårare i lagtävling får en öppning i nätet endast användas av en enskild deltagare.

 • Organisationshets

Här gäller det att ordna sitt lags deltagare efter givna uppgifter tex bokstavsordning (för-efternamn), längd, ålder eller liknande. Kan försvåras lite genom att hela laget står på en bänk (får inte röra golv/mark) eller ett snöre (alltid en fot på snöret). Kan också genomföras utan att man får prata. Denna lek går även bra att använda för att sortera världshändelser eller annat i ordning och laget får då i uppgift att ställa sig i kronologisk ordning med rätt händelselapp i händerna.

 • Förflyttning
Att fundera över
– Hur fungerade kommunikationen inom laget?
– Gick det att skaffa sig överblick över spelet?
– Skulle antal drag kunna minskas om man försökte igen?
– Var alla delaktiga?
 • Masken

Gruppen bildar en mask genom att stå i led och hålla varandras händer mellan benen. Uppgiften är att förflytta ringen genom ledet utan att släppa händerna. Förste personen matar ringarna.

 • Ordspråk

Dela in klassen i grupper och låt dem sedan gestalta med gester och uttryck utan att prata, de olika ordspråken. Kan göras både som en parövning eller med helklass.

 • Stratego (General och spion)

Gruppen delas upp i två grupper (röda och blå) och varje lag får kort med samma sin färg. Alla deltagarna plockar ett valfritt kort (bomb, spion, scout, pionjär mm från högen). Någon i laget måste ha kortet med flaggan och alla behöver veta om i laget vem som har detta kort. Nu gäller det att springa ut på planen (en begränsad yta) och springa fram till motståndarna och kulla dessa. När man blir kullad visar man korten för varandra och den som då vinner (bäst kort) får ta med sig motståndarens kort till sin korthög. Den som förlorar får springa ner till sin korthög igen (startplatsen) och hämta ett nytt kort. Man ju då välja att ta ett bättre kort än den motståndaren som kullade dig från början och ta hen igen eller också försöka ta någon annan. Under spelets gång får alla korten använda oavsett färg men man får inte byta kort förrän man blir av med sitt eget. Spelet går ut på att ta flaggan genom att komma på vem som har detta kort i laget och kulla denna med rätt kort (bara spion eller scout). För att veta vilket kort som tar vem så följer man pilarna på kortets baksida (spelplanen). Ex: Bomben kan ta alla utom pionjär och Flaggan då dessa har pilar som går mot bomben. Om flaggan blir påkommen så gäller det för laget att skydda sin flagga med olika kort och det är viktigt att varje kamp (de som kullar varandra) bara består av 2 personer och när man tagit kortet så måste man springa hem och lämna innan man fortsätter. Se bifogade bilder och spelplan.

 • Pulsen

Dela upp klassen i två grupper. Varje grupp sitter i ring. Gå igenom instruktionen.

Gör först två ggr en övning, när alla ägt ”pulsen” gör man om övningen och försöker få upp farten.

Någon börjar och äger ”pulsen”. Alla andra skall hålla sin blick på denna person. Pulsägaren väljer med hjälp av ögonkontakt ut en av de andra i gruppen. Nu skall dessa två med hjälp av ögonkontakt samtidigt klappa i händerna –på så sätt överförs pulsen! Nu är det dags för den nya pulsägaren att med allas blickar på sig välja ut näste deltagare för pulsöverföring. Och så fortsätter det tills alla i gruppen varit pulsägare. Försök att inte prata under tiden. Ha koncentration på övningen och kommunicera med ögonkontakt.
Först handlar det för gruppen om att få igång pulsflödet. Därefter att hitta en takt i pulsöverföringen att hålla sig till. När ni hittat en jämn takt som fungerar kan ni prova att öka takten. Ju mer övning desto högre takt kan gruppen komma upp i. På det här viset tränar ni uppmärksamhet och samarbete.

 • Vimmel

Denna övning kan man göra i helklass eller dela klassen i två, då kan grupperna tävla mot varandra.

Be eleverna i tysthet går runt sakta och planlöst i klassrummet. Ge instruktionerna när de rör på sig. Kontrollera att alla uppfattat övningen. Alla startar på kommandot ”Vimmel”

Alla ska tillsammans hjälpas åt att räkna till så många elever som finns i klassen vid tillfället (ex 22 närvarande räknar man till 22), utan att prata med varandra. Det finns några viktiga regler.

Den första regeln är att ingen får någonsin stå stilla, alla måste hela tiden röra sig runt i rummet. Den andra regeln är att ingen får säga mer än en siffra.  Den tredje regeln är att två eller fler aldrig får säga samma siffra i munnen på varandra, alltså bara EN får tala åt gången. Om någon utav dessa regler bryts så får man börja om från början igen.

 • Land och hav

Leken går ut på att så snabbt som möjligt inom gruppen skriva ner svaren i rutorna och man måste utgå från den bokstav som anges. När man är klar ställer sig hela laget upp och läser därefter upp sina svar. Om svaren är rätt så får laget poäng.

 • Tipspromenad – kluriga frågor
 • Lyfta ut flaskorna

Det gäller att på kortast tid med hjälp av 5 ihopknutna snören (ihopknutna med gummiband), lyfta ut pet-flaskor från ett område utan att använda händerna. Faller flaskorna omkull lyfts de upp igen men det innebär att man förlorar tid.

 • Vänner och fiende

Deltagarna samlas i en cirkel, vända inåt och varje deltagare skall tyst för sig själv tänka på en annan person i gruppen. Ledaren berättar att den person man tänkt på nu skall föreställa ens fiende. Deltagarna får därefter röra sig fritt i rummet på ett sådant sätt att de hela tiden är långt ifrån sin ”fiende”. Ledaren avbryter efter en kort stund och alla samlas åter igen i en cirkel. Nu skall deltagarna välja ut två personer, en som är ens vän och en som är fiende. Det får inte vara samma person som gången innan. Deltagarna försöka placera sig i rummet så att de hela tiden är mitt emellan sin vän och sin fiende. När leken avslutas kan man få gissa om man uppfattat att man varit någons vän/fiende.

 • Passa bollen

Två bollar ska skickas runt i en stor ring. Det är 2 lag som står i samma ring och varannan person med band och varannan utan band. Det gäller att vara det snabbaste laget och komma ifatt andra lagets boll. Man kastar bara till sina egna och följer ordningen i ringen. Tappar man bollen så får man snabbt plocka upp den och passa vidare. Det är inte tillåtet för motståndarna att bryta andra lagets passningar och därför viktigt att inte stå för tätt.