Först till 21

  1. Stå upp och vänd dig mot en kompis.
  2. Båda håller nu fram sina händer med handflatorna uppåt.
  3. Den ena personen säger en eller två siffror i ordningsföljd med början på siffra ett. Samtidigt som en siffra sägs, klappar man i kompisens hand diagonalt.
  4. Först till 21 vinner och det är viktigt att spelet går snabbt utan så mycket betänketid

Tillbaka till brainbreaks