Smita och ta

  1. Stå upp i en ring med 3-5 personer.
  2. Håll vänster hand öppen med handflatan vänd uppåt och höger hands pekfinger pekande ned i kompisens öppna handflata (alla står likadant).
  3. På signal försöker man smita med höger pekfinger genom att snabbt lyfta det uppåt. Samtidigt ska man försöka ta ett finger med vänster hand (stänga sin öppna handflata snabbt om kompisens finger)

Tillbaka till brainbreaks