Månadens tips

”Pedagogiskt luktsalt”

All ära till tydliga uppstarter, välplanerade & detaljerade instruktioner på tavlan och väl kända rutiner, men ibland kan man få en riktigt bra start och även fortsättning på lektionen genom att bara projicera en klipp från just dance eller annat som eleverna bara få hänga på. Erik Skoglund (lärare på Edboskolan) med flera klipp på nätet kan vara ett bra luktsalt som start på dansblocket. Framför allt nu med tema från Halloween.