Månadens tips

Koordinationsträning med löpstege

Under terminen har vi jobbat med ett block med temat koordination och balans. Under detta moment har vi bl.a haft hopprepsutmaningar enskilt och i grupp samt övningar med rockring. Nytt för i år är vårt inköp av nya löpstegar och ett lektionsupplägg med 15-20 olika utmaningar med varierad svårighetsgrad. Alla övningarna till löpstegen hittar ni under fliken ”våra fyspass” och använd gärna detta upplägg i er undervisning. Både kul och utmanande!