Månadens tips

Levande memory

En pausövning som går att använda på alla åldrar såväl utomhus som inomhus och tar ca 10 minuter.


Börja med att skicka ut två elever utanför klassrumsdörren som ska spela själva spelet.
De andra som är kvar i klassrummet delas in i par två och två för att bestämma ett gemensamt ljud och en gemensam rörelse. De ska försöka att göra det så unikt som möjligt så att flera par inte har samma. När alla bestämt hur de ska låta och vilken rörelse de ska ha, blandar de runt sig och sätter sig sedan på golvet och helst i fina rader.
Nu är det dags för spelarna att komma in och börja spelet. Den som börjar spelet går och lägger sin hand på någons axel och då reser sig personen upp och utför sin rörelse och sitt ljud. Därefter lägger spelaren sin hand på någon annans axel och förhoppningsvis är det samma ljud och rörelse. I annat fall går spelet vidare till nästa spelare. Det gäller att samla så många par som möjligt.