MĂ„nadens tips 💡

Observation av idrottslektion

Ofta gÄr det att anpassa praktiska moment till elever som Àr skadade eller av annan anledning inte kan delta fullt ut i övningarna, men ibland Àr det inte möjligt och dÄ kan ett observationsschema vara till hjÀlp för dessa elever. Deras fokus pÄ det som övriga klasskamrater gör och det som sÀgs under lektionen blir större och de blir ocksÄ en del av gruppen dÄ de har en tydlig uppgift att genomföra. För lÀraren kan det dessutom bli underlag för bedömning beroende pÄ vad eleverna ser, reflekterar över och skriver. AnvÀnd gÀrna och tips Àr att lÄta eleven/eleverna som arbetat med uppgiften avslutar lektionen med att berÀtta för klasskamraterna hur de uppfattat innehÄllet, syftet och genomförandet utifrÄn de observationer som gjorts.