Månadens tips

Färgkoda lektionerna

För att synliggöra innehållet och fördelningen av teman/block så har det för oss fungerat bra att färgkoda alla lektioner. Att planera är en sak och att följa hela sin planering är en annan, men finns skalet så är det ofta lättare att baklängesplanera utifrån tid och förutsättningar. Eftersom LGR 22 inneburit att flera kunskapskrav/betygskriterier slagit ihop för ämnet idrott och hälsa så är färgerna också färre än tidigare årsplaneringar. Utvärdering efter året får visa om det uppfattats som tydligt och om vi lagt fokus på rätt saker i rätt årskurs och termin.