Månadens tips

Enkla uppvärmningslekar

Alla lektioner har ofta en början, ett huvudmoment och en avslutning. Upplever att just det första ”början” sätter stämningen och styr intensiteten på lektionen och är därför viktig utifrån flera perspektiv. Har sammanställt 20 olika uppvärmningslekar som brukar fungera bra oberoende av ålder eller mognad och som kräver inga eller få redskap och material. Lycka till!