Månadens tips

Fystester

Vi har under flera år nu haft en testvecka inlagd i vår undervisning som genomförs en gång varje termin. Syftet är inte att eleverna ska bedömas utifrån sitt resultat utan istället ligger fokus på följande fyra delar:

 • Reflektera över sin utveckling
 • Lära sig sätta rimliga mål
 • Bli medveten om olika tester som finns och på vilket sätt de kan genomföras.
 • Hur kroppen känns när den är riktigt trött – upplevelse

Testerna genomförs under lektionstid (60 min) och eleverna dokumenterar sina resultat och sin upplevelse efter varje gång. På så sätt kan de se tendenser eller mönster över en 3-års period (åk 7-9). Att genomföra tester där fokus inte är på resultatet utan istället på reflektion, innebär att vi får ett samtal med eleverna och deras tankar kring träning och utveckling. Många upplever testerna som en kul utmaning och är ofta peppade för att förbätta sig.

Vårt testbatteri som vi kallar för UKK-test (utvärdering av kroppslig kompetens) består av följande moment:

 • Jägarställning (90 grader mot vägg)
 • Harres test (polistestet)
 • Armhävningar
 • Plankan
 • Tricepspress (dips)
 • Stående länghopp
 • Vertikalhopp
 • Eget test