Pulssystem

Vi använder i ämnet idrott och hälsa oss av ett digitalt pulssystem som innebär att eleverna under idrottslektionerna kan mäta sin ansträngning och se sin puls vid en specifik aktivitet.