Om sidan

På Spånga grundskola försöker vi hitta sätt som gör att eleverna blir medvetna om de positiva effekterna av rörelse och dessutom kan behålla fokus på lektionerna genom aktiva pauser. Den nya timplanen för idrott och hälsa (ht 2019) har också gjort att vi kunnat utöka vår satsning på rörelse genom att alla årskurser nu har rena fyspass på den tredje idrottslektionen i veckan. Sidan vänder sig till framför allt till skolor och andra pedagogiska verksamheter där behovet av att minska stillasittandet ofta är stort. Under flikarna ovan kan ni ta del av våra arbetssätt med Brainbreaks, rörelseutmaningar, träningsprogram, filmer, poddar, träningsappar, artiklar och mycket mer som förhoppningsvis kan inspirera öka den fysiska aktiviteten både under och efter skoldagen. Övningarna är uppbyggda och anpassade till elever i årskurs 7-9 men går ju förstås använda på andra åldersgrupper också. Använd gärna det som är upplagt på sidan och följ gärna blogginläggen och månadens tips.