Rita en nia

  1. Stå upp.
  2. Stå på vänster fot och rotera höger fot utåt (medurs).
  3. Håll ut höger hand framför kroppen och rita en fin 9:a i luften med höger hand samtidigt som foten fortfarande roterar utåt.
  4. Gör även samma sak med vänster sida (stå på höger fot och använd vänster hand)

Tillbaka till brainbreaks