Forskningsprojekt

Fysisk aktivitet och hjärnhälsa i skolan – Sverige ska bli världsledande! Spånga grundskola medverkar i en unik forskningsstudie för skolungdomar

Få barn och ungdomar i Sverige rör sig tillräckligt och en stor andel tid spenderas stillasittande. Samtidigt har den psykiska hälsan hos skolungdomar försämrats under det senaste decenniet. Än idag finns det många outforskade områden om sambanden mellan fysisk aktivitet, stillasittande, kost och hjärnans funktion. Det är också brist på forskning om hur skolor kan stimulera elever till fysisk aktivitet som gynnar hjärnhälsa. Spånga grundskola deltog i studien med 2 klasser som genomfördes med olika fysiska och kognitiva tester under läsåret 2019/2020 av Gymnastik och idrottshögskolan och som senare även följdes upp med ytterligare en studie på samma klasser.