Tidigare tips

Walk´n talk

Elever som av olika anledningar inte kan delta i ordinarie undervisning kommer ofta oplanerat för oss lärare. Det är då smidigt att snabbt och enkelt kunna instruera om en samtalsrunda (walk´n talk) och välja vilket eller vilka kort med frågor som ska diskuteras på promenaden. Blir ofta en bra diskussion när de kommer tillbaka och hjälper även till att minska stillasittandet. Använd gärna filerna med färdiga frågor om idrott och hälsa eller skapa era egna med hjälp av mallen. Finns under fliken Walk n talk.

Skolgårdspromenad med QR-koder

Spånga grundskola har nu en permanent frågepromenad uppsatt runt skolan. Istället för en skylt med frågan visas en QR-kod med internetadress till ett frågedokument som lätt kan ändras via Google drive.
Vill man använda frågepromenaden till eleverna skriver man bara in sina egna frågor i dokumentet och skickar ut eleverna att besvara dem med sina mobiler. Genom att man själv kan styra frågorna så kan promenaden bli en del av undervisningen. En stor fördel är att inlärningen sker i rörelse vilket kan rekommenderas.

Anslagstavla för nytt och aktuellt om träning och välmående

Program för att skapa träningsprogram och hitta övningar

Exorlive: Detta program är rekommenderat av en fysioterapeut som vi samarbetat med och programmet är mycket användarvänligt. Programmen som skapas kan skickas, skrivas ut och projiceras direkt på tavlan. Varje övning visas även med rörliga bilder om man önskar. Köper licens för ett år i taget.

Träningsplatsen.se: Detta program är gratis och det erbjuds både färdiga program och möjlighet att skapa egna.

Digitala hjälpmedel i undervisningen

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är cropped-161108_0184.jpg

Vi använder apparna Slo Mo Video och Video delay i undervisningen för att eleverna själva ska kunna se sina steg och rörelser. Video delay sparar inte filmerna utan filmerna visas med fördröjning vilket gör att de kan efter avslutad session, springa runt till ipaden och kolla utfallet.