Tidigare tips

Appar till undervisningen

Har under året använt mig av olika appar i undervisningen både i idrottsämnet och för schemabrytande aktiviteter. Här är 4 olika som jag vill tipsa om.

NTC

Du bestämmer själv längden på dina träningspass, hur mycket hjälp du vill ha och om du vill använda utrustning. Det finns mer än 160 olika träningspass att välja mellan.

TIPSRUNDAN

Visst är tipspromenader roliga? Men det är lite jobbigt att sätta upp lappar, följa upp och räkna poäng. Med Tipsrundan blir det enklare och roligare att skapa en tipspromenad

RUNKEEPER

Se detaljerad statistik över ditt tempo, distans, tid och kaloriförbränning.

MINDFULNESS

Blandning av enklare meditation och mer fördjupande kurser.

Observation av idrottslektion

Ofta går det att anpassa praktiska moment till elever som är skadade eller av annan anledning inte kan delta fullt ut i övningarna, men ibland är det inte möjligt och då kan ett observationsschema vara till hjälp för dessa elever. Deras fokus på det som övriga klasskamrater gör och det som sägs under lektionen blir större och de blir också en del av gruppen då de har en tydlig uppgift att genomföra. För läraren kan det dessutom bli underlag för bedömning beroende på vad eleverna ser, reflekterar över och skriver. Använd gärna och tips är att låta eleven/eleverna som arbetat med uppgiften avslutar lektionen med att berätta för klasskamraterna hur de uppfattat innehållet, syftet och genomförandet utifrån de observationer som gjorts.

Forskningsresultat – enkelt och tillgängligt

Att hålla sig uppdaterad om nytt och aktuellt är inte alltid så lätt även om det finns gott om digitala appar, hemsidor, tidskrifter mm. Har fastnat vid instagramkontot ”Sportscience” som på ett enkelt sätt ger intressanta uppslag som både kan diskuteras med idrottslärarkollegor och elever men även vid middagsbordet hemma.

Rörelsepauser med social distansiering

En pandemi som begränsar hur vi kan röra oss fritt i samhället med olika restriktioner, påverkar även skolans möjligheter till rörelse. Vi får dock inte glömma bort att behovet att pauser är lika stort men vi behöver tänka klokt och hålla lite avstånd. Här är 12 olika brainbreaks som lämpar sig bra i elevgrupper och som inte innefattar någon kroppskontakt. Tips! Lägg in bilder/övningar i era presentationer då ni har genomgångar så är det lätt att följa och snabbt genomföra en kort lektionspaus.

Elevenkät om rörelse på och utanför skoltid

För andra året i rad genomför vi en elevenkät på Spånga grundskola 7-9 som handlar om rörelse på och utanför skoltid. Enkäten är uppdelad på de 3 olika årskurserna och genomförs digitalt via Goggle forms. Svaren presenteras i diagram och det är mycket intressant att se hur de upplever sin egen fysiska aktivitet men även hur de upplever skolans arbete med att minska stillasittandet. I år hade vi även med en fråga om den fysiska aktiviteten påverkats något av pandemin vilket gav ett tydligt svar.

Delar här med oss av frågorna här om det är någon skola som är intresserad av att använda som en utvärdering eller som en uppstart på en rörelsesatsning. Om ni använder frågorna i en elevenkät så återkoppla gärna till oss. Kanske hittar ni även nya ingångar som ni vill dela med er av. 

Koordinationsträning med löpstege

Under terminen har vi jobbat med ett block med temat koordination och balans. Under detta moment har vi bl.a haft hopprepsutmaningar enskilt och i grupp samt övningar med rockring. Nytt för i år är vårt inköp av nya löpstegar och ett lektionsupplägg med 15-20 olika utmaningar med varierad svårighetsgrad. Alla övningarna till löpstegen hittar ni under fliken ”våra fyspass” och använd gärna detta upplägg i er undervisning. Både kul och utmanande!

Walk´n talk

Elever som av olika anledningar inte kan delta i ordinarie undervisning kommer ofta oplanerat för oss lärare. Det är då smidigt att snabbt och enkelt kunna instruera om en samtalsrunda (walk´n talk) och välja vilket eller vilka kort med frågor som ska diskuteras på promenaden. Blir ofta en bra diskussion när de kommer tillbaka och hjälper även till att minska stillasittandet. Använd gärna filerna med färdiga frågor om idrott och hälsa eller skapa era egna med hjälp av mallen. Finns under fliken Walk n talk.

Skolgårdspromenad med QR-koder

Spånga grundskola har nu en permanent frågepromenad uppsatt runt skolan. Istället för en skylt med frågan visas en QR-kod med internetadress till ett frågedokument som lätt kan ändras via Google drive.
Vill man använda frågepromenaden till eleverna skriver man bara in sina egna frågor i dokumentet och skickar ut eleverna att besvara dem med sina mobiler. Genom att man själv kan styra frågorna så kan promenaden bli en del av undervisningen. En stor fördel är att inlärningen sker i rörelse vilket kan rekommenderas.

Anslagstavla för nytt och aktuellt om träning och välmående

Program för att skapa träningsprogram och hitta övningar

Exorlive: Detta program är rekommenderat av en fysioterapeut som vi samarbetat med och programmet är mycket användarvänligt. Programmen som skapas kan skickas, skrivas ut och projiceras direkt på tavlan. Varje övning visas även med rörliga bilder om man önskar. Köper licens för ett år i taget.

Träningsplatsen.se: Detta program är gratis och det erbjuds både färdiga program och möjlighet att skapa egna.

Digitala hjälpmedel i undervisningen

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är cropped-161108_0184.jpg

Vi använder apparna Slo Mo Video och Video delay i undervisningen för att eleverna själva ska kunna se sina steg och rörelser. Video delay sparar inte filmerna utan filmerna visas med fördröjning vilket gör att de kan efter avslutad session, springa runt till ipaden och kolla utfallet.