Tidigare tips

  • Digitala hjälpmedel (oktober)

Vi använder apparna Slo Mo Video och Video delay i undervisningen för att eleverna själva ska kunna se sina steg och rörelser. Video delay sparar inte filmerna utan filmerna visas med fördröjning vilket gör att de kan efter avslutad session, springa runt till ipaden och kolla utfallet.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är cropped-161108_0184.jpg
  • Levande memory – gruppstärkande övning (september)

Börja med att skicka ut två elever utanför klassrumsdörren som ska spela själva spelet.
De andra som är kvar i klassrummet delas in i par två och två för att bestämma ett gemensamt ljud och en gemensam rörelse. De ska försöka att göra det så unikt som möjligt så att flera par inte har samma. När alla bestämt hur de ska låta och vilken rörelse de ska ha, blandar de runt sig och sätter sig sedan på golvet och helst i fina rader.
Nu är det dags för spelarna att komma in och börja spelet. Den som börjar spelet går och lägger sin hand på någons axel och då reser sig personen upp och utför sin rörelse och sitt ljud. Därefter lägger spelaren sin hand på någon annans axel och förhoppningsvis är det samma ljud och rörelse. I annat fall går spelet vidare till nästa spelare. Det gäller att samla så många par som möjligt.