Distansundervisning

Fredag 11 december gick smittskyddsläkaren i Region Stockholm ut med rekommendationer om distansundervisning. Detta innebar att elever i årskurs 7 – 9, behövde undervisas hemma av skolan) från 14 december fram till julavslutningen 18 december. Det gällde alla högstadieelever i kommunerna inom Stockholms län.

Eftersom vi på Spånga grundskola sedan 2019 haft ett tillfälle i veckan med schemalagd fys för våra elever i årskurs 7-9 så var det smidigt att skapa färdiga lektioner utifrån det. Har dock själv inte använt mig av alla dessa då vår skola gick tillbaka till ”närundervisning” igen efter jul och den digitala perioden blev kort. Kanske kan ni nu plocka idéer och inspiration från dessa. På denna sida finns även några uppslag på mer teoretiska moment. Vi får hjälpas åt under denna pandemi och göra det som bra vi kan uifrån de förutsättningar som finns. Hör gärna av er eller ge feedback på övningar, material och upplägg.

aktivapauser@gmail.com

Ta hand om er !