Distansundervisning

För de elever som inte kan delta i ordinarie undervisningen eller för de elever som önskar repetition av arbetsområden så finns på denna sida färdiga lektioner utifrån olika teman.

I de fall då lärare har möjlighet att undervisa digitalt, något som fungerade bra under pandemin, så kan länkar till respektive område skickas ut till elevergrupper via någon plattform. Alla lektioner är byggda utifrån 60 minuter (en lektion).

Hoppas dessa lektioner ska vara till nytta och hjälpa elever att utveckla förmågor och kunskaper

aktivapauser@gmail.com