Distans/fjärrunderv. NYTT!

Fredag 11 december gick smittskyddsläkaren i Region Stockholm ut med nya rekommendationer. Detta innebär att elever i årskurs 7 – 9, behöver ha distansundervisning (undervisas hemifrån av skolan) från 14 december fram till julavslutningen 18 december. Det gäller alla högstadieelever i kommunerna inom Stockholms län.

Eftersom vi på Spånga grundskola sedan 2019 haft ett tillfälle i veckan med schemalagd fys för våra elever i årskurs 7-9 så kanske ni kan plocka idéer och inspiration från dessa. På denna sida finns även några uppslag på mer teoretiska moment. Vi får hjälpas åt under denna pandemi och göra det som bra vi kan uifrån de förutsättningar som finns. Hör gärna av er eller ge feedback på övningar, material och upplägg. aktivapauser@gmail.com

Ta hand om er !