Fot mot fot

  1. Stå upp.
  2. Arbeta i par vända mot varandra.
  3. Sparka lätt mot varandras fötter (insida mot insida) i följande ordning:

–    3 sparkar insida mot insida (höger fot) -1 spark insida mot insida (vänster fot) -2 sparkar insida mot insida (höger fot) -3 sparkar insida mot insida (vänster fot) -Osv

4. Utmana er genom att göra snabbare och snabbare och hela tiden följa mönstret 3-1-2

Tillbaka till brainbreaks