Kommando

  1. Stå upp.
  2. Ledaren ropar ut nedanstående kommandon i olika ordningar -Gå! = Alla ska då gå runt -Stopp! = Alla ska då stå helt stilla -Namn! = Alla säger då sitt namn högt -Klapp! = Alla ska klappa händer 1 gång

Variant

Övningarna görs tvärtom… -Gå! = Alla står helt stilla -Stopp! = Alla går runt om -Namn! = Alla klappar händer 1 gång -Klapp! = Alla säger sitt namn högt

Tillbaka till brainbreaks