Björklidens Golfklubb

Under elevens val har våra elever fått prova på att spela golf med hjälp av instruktörer från Björklidens Golfklubb i Bromma.