Samarbete viktigt!

Att dela goda exempel, ta hjälp av varandras professioner och arbeta med olika ingångar och metoder är viktigt för att öka den fysiska aktiviteten och därmed rörelseglädjen för ungdomarna. Spånga grundskola samarbetar med olika organisationer och partners för att utbyta tankar och idéer och detta har gett resultat.