Kontakt

Henrik Larsson 
Lärare idrott och hälsa
Förstelärare med inriktning mot rörelse och hälsa

Spånga Grundskola
Stockholm E-post: aktivapauser@gmail.com
Webadress: https://aktivapauser.com

Instagram: @aktivapauser