Kontakt

Henrik Larsson 
Lärare idrott och hälsa
Förstelärare med inriktning mot rörelse och hälsa

Spånga Grundskola
Stockholm E-post: aktivapauser@gmail.com
Webadress: https://aktivapauser.com

Följ gärna på Instagram: @aktivapauser

Om Spånga grundskola 7-9

Spånga grundskola är centralt belägen i Solhem, Spånga med bra kommunikationer. Här går för närvarande  480 elever i årskurserna 7-9.  Vi har sex klasser i varje årskurs. I fem av klasserna går 24 elever medan i spetsklasserna går det 30  elever. Skolan har satsat på heltidsmentorer s.k. studiepedagoger som arbetar heltid med elevernas välmående och sociala utveckling. Ämneslärarna fokuserar på elevernas kunskapsutveckling i sina respektive ämnen och har ett verksamhetsmål att jobba mot som innebär att minska stillasittande och öka den fysiska aktiviteten under skoldagen.