Spegel

  1. Stå upp och arbeta i par.
  2. Person 1 håller upp den ena handen framför ansiktet till person 2.
  3. Person 2 ska föreställa sig att detta är en spegel som hen ska spegla sig i.
  4. Person 1 förflyttar spegeln, tex upp, ner, runt eller till sidan. Person 2 ska spegla sig hela tiden och följa efter rörelserna

Tillbaka till brainbreaks