Skolsatsning

Regeringen utökade den garanterade undervisningstiden i idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan läsåret 2019/2020 då forskning visat att det finns positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Mer rörelse under skoldagen och mer idrott i skolan kan vara en viktig nyckel i att skapa förutsättningar för alla eleverna när det gäller att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.


På Spånga grundskola innebär den nya timplanen att alla klasser fr.o.m. läsåret 2019/2020 fick 3 lektioner i veckan. En av veckans tre lektioner fokuserar extra mycket på styrka, rörlighet och kondition. För att bygga upp dessa fyspass har skolan samarbetat med fysioterapeut Anders Laurell som framför allt hjälpt oss med uppvärmningsövningar och koordinationsutmaningar. På detta sätt säkerställer vi god kvalité på övningarna samt att vi förhoppningsvis ger eleverna hållbara kroppar och pigga hjärnor!

Fysioterapeut Anders Laurell Medicheck