Öra – Näsa

  1. Stå upp.
  2. Ta din högra hand och ta tag i ditt vänstra öra. Håll din högra arm nära kroppen.
  3. Ta nu din vänstra hand och rör vid din näsa.
  4. Korsa dina armar och flytta din vänstra hand till ditt högra öra och din högra hand till din näsa. Din vänstra hand ska nu vara närmast kroppen.
  5. Byt nu så snabbt du kan mellan de båda positionerna

Tillbaka till brainbreaks