Varva laget

Varva laget. Innelaget står på ett led bakom en kona. Utelaget sprider ut sig på planen. Innelaget sparkar ut en boll och springer sedan runt sitt eget lag, ett poäng per varv. Utelaget hämtar bollen ställer sig på led och rullar bollen igenom alla ben som en tunnel. Sista man tar bollen och springer med den till andra laget. Då slutar personen att springa runt sitt eget lag. Sedan byter man när alla kört en gång. Flest varv vinner.