Walk and talk

Undervisning där eleverna gåendes diskuterar ett ämne eller besvarar ett antal frågor. Syftet är både att minska stillasittandet och att arbeta med olika arbetssätt utanför klassrummets väggar.

För lärare i idrott och hälsa finns här 12 olika kort som ni gärna får ladda ner. Kan vara bra att använda till elever som t.ex. tar en promenad och som inte kan delta i orinarie undervisning av någon anledning.

Eleverna kan om så önskas, direkt via denna sida http://www.aktivapauser.com klicka sig in och välja frågor att diskutera under promenaden så jobbar de mer digitalt via sina mobiler.