Walk and talk

Undervisning där eleverna gåendes diskuterar ett ämne eller besvarar ett antal frågor. Syftet är både att minska stillasittandet och att arbeta med olika arbetssätt utanför klassrummets väggar.