Att skapa en kultur…

Att flytta upp rörelse på dagordningen och belysa de positiva effekterna av rörelse såväl fysiskt som mentalt, är viktigt om man ska skapa till en kultur där träning och rörelse blir en naturlig del av vardagen. Hur resultatet faller ut beror förstås på insatserna och metoderna och i detta arbete behöver många vara engagerade, inte minst eleverna själva! Efter ett år med utökat timplan i idrott och hälsa och flera riktade insatser både i och utanför klassrummen så är vi på gång. Ser fram emot en ”rörlig” höst på Spånga grundskola. Följ gärna arbetet på aktivapauser.com