30 minuter – paus!

För att minska stillasittandet och för att öka koncentrationen under långa lektioner och genomgångar, så behövs en eller flera pauser läggas in. Pauserna bör helst vara aktiva med någon form av rörelse och allra helst aktivera båda hjärnhalvorna med olika koordinativa utmaningar. Även om det är mycket stoff som ska in i ämnena och mycket eleverna ska lära sig, så finns det alltid utrymme för en paus. Dessutom kan dessa pauser vara gruppstärkande vilket bidrar till en tryggare grupp och därmed lättare att lära in. Glöm inte bort att planera in pausen och sätt gärna upp en skylt som denna på bänken eller tavlan. Använd eleverna som resurser och låt dem leda eller bestämma någon övning!