Varför ingen fråga om rörelse?

På uppdrag av Stockholm stad genomförs den årliga totalundersökningen inom grund- och grundsärskolan.
Undersökningen omfattar elever i årskurs 2 samt fritidshem årskurs 2, elever årskurs 5 och 8 samt vårdnadshavare till elever i
förskoleklass samt årskurs 2 och fritidshem. Både kommunala och fristående skolor erbjöds att delta.

Syftet med undersökningen är att följa upp Stockholm stads mål för verksamheten samt att utveckla den pedagogiska
kvaliteten i varje enskild skola. Men varför ställs ingen fråga om hur skolan arbetar med rörelse och daglig fysisk aktivitet???