Enkätfrågor om fysisk aktivitet

Under våren 2020 fick våra elever på skolan fylla i en enkät angående fysisk aktivitet, skärmtid och hur de upplever stillasittandet under lektionerna. Detta frågebatteri på 15 frågor som gjordes i Goggle forms kommer vi försöka genomföra varje år för att se utveckling över tid. Förhoppningsvis kommer de aktiviteter vi genomför under året ge effekt på aktivitet och välmående. Några av frågorna och svaren ser ni här och kanske kan dessa användas på andra skolor. Vore mycket spännande att jämföra flera skolor så om någon vill göra ett liknande upplägg med samma frågor så hör gärna av er.