Promenad innan NP

På Spånga grundskola har vi sedan 2019 genomfört promenader innan de nationella proven i åk 9 med klasserna istället för ordinarie undervisning. Syftet har varit att minska stress, väcka igång morgontrötta hjärnor och få in lite syre i systemet. Arbetssättet har utvärderats och fortsatt sedan dess då många elever upplever detta som positivt.