Promenad innan NP

På Spånga grundskola har vi innan de nationella proven i åk 9 genomfört promenader med klasserna istället för ordinarie undervisning. Syftet har varit att minska stress, väcka igång morgontrötta hjärnor och få in lite syre i systemet. Arbetssättet utvärderas och fortsätter förhoppningsvis i någon form kommande läsår då de flesta elever var positiva till detta. (68 av 84 elever svarade att skolan alltid borde ha en rörelseövning innan NP)

SÅ HÄR TYCKTE ELEVERNA OM ATT GÅ PROMENAD INNAN NATIONELLA PROV I ÅK 9