Rastaktiviteter – bara 5% av behovet av rörelse i åk 8

Att minska stillasittandet och öka den fysiska aktiviteten under dagarna kräver genomtänkta strategier och blir dessutom inte lättare ju äldre eleverna blir. Ofta är olika diskussionsforum om rastverksamhet inriktade på elever i de lägre åldrarna trots tydlig statistik. Upplever dock att detta mer och mer uppmärksammas vid nätverksmöten och andra forum och vi behöver hjälpas åt att dela goda exempel.