Elever påverkas av pandemin

För andra året i rad undersöker vi hur mycket våra elever rör sig på och utanför skoltid. I år har vi även lagt in en fråga om hur deras fysiska aktivitet påverkats av pandemin. Resultatet är tydligt och bekräftar även den känsla jag har när jag pratar med eleverna. Nedstängda idrottshallar, karantän och träning med distans har gjort att fler ungdomar blir stillasittande. Frågan är vad som händer när allt rullar igång igen utan restriktioner? Vi vet ju sedan tidigare att högstadieåldern är en period då många slutar med organsierad träning och framför allt tjejer. Finns det risk att vi tappar ännu fler som väljer att inte fortsätta med sina aktiviteter efter uppehållet? Funderar på hur vi som skola kan stötta mer fysisk aktivitet och om det finns åtgärder som vi kan göra för att möta upp med? Är övertygad om att vi kommer se rapporter framöver med sjunkande siffror. I vår enkät framkom även att flera elever skulle kunna tänka sig att delta i fysiska aktiviteter tillsammans med skolkamrater om de ligger i anslutning till skoldagen. Kanske är detta ett recept som vi bör fundera över när höstens schema ska läggas. Om ni vill ta del av våra frågor i enkäten och kanske även undersöka hur det ser ut på er skola så hittar ni dem under ”månadens tips”. Hör gärna av er om ni får fram några siffror som kan jämföras för det vore intressant att se om det ser lika ut på olika platser i landet.