Ringdanser

Big bad wolf

3 olika steg som genomförs i 2 st 8:or (Dansen genomförs i kano då de startar efter varandra)
Steg 1: Framåt-bakåt Steg 2: Stampa på stället Steg 3: Sidhopp fram och tillbaka
Låt: Big bad wolf

All american promenade (variant)

Låt: Cotton eye Joe – Rednex

Zorba

Låt: Zorbas Dance – The Sirtaki Orchestra