Tabata 2 v.18

A) Uppvärmning

B) Parövning 3 st

C) Tabata 12 min

D) Stretch och avslappning