Stationsträning

Övningar här är uppbyggda med hjälp av instruktioner och bilder från programmet ”Exorlive”. Eleverna står i 5 rader och jobbar med olika övningar utifrån 4 olika färger. Efter genomförd övning på en rad så flyttar man ett steg bak och får en ny övning men samma färg. Övningarna är alltså uppbyggda så att man jobbar med samma muskelgrupper på varje rad men olika övningar beroende på färg. Eleverna får på så sätt en stor övningsbank med 20 olika övningar som kan varieras beroende på förmåga. Det brukar vara rimligt att hinna med 2 färger på 50 minuter inklusive uppvärmning och stretch.

Exempel på övningar från första raden i stationstäningen