Stå på tå

  1. Stå upp
  2. Ställ dig högt på tårna och böj knäna så att det blir en rät vinkel i knäleden.
  3. Vrid överkroppen lätt åt vänster sida och försök nå höger häl med vänster hand samtidigt som du fortfarande står på tå.
  4. Gör samma sak åt andra hållet. Vrid alltså överkroppen lätt åt höger och försök nå väster häl med höger hand.
  5. Utmana gärna genom att blunda och utföra övningen i ett allt snabbare tempo