Skolsatsning

Nu har eleverna fått mer undervisningstid i idrott och hälsa

Regeringen har utökat den garanterade undervisningstiden i idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan.

– Att röra sig, förstå vad som skapar hälsa och bättre känna sin kropp är bra för att nå kraven både i ämnet idrott och hälsa, och i skolans alla ämnen”

Forskning visar att det finns positiva kopplingar mellan fysisk aktivitet och prestationer i skolan. Mer rörelse under skoldagen och mer idrott i skolan kan vara en viktig nyckel i att skapa förutsättningar för alla eleverna när det gäller att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Regeringen har tidigare gett Skolverket i uppdrag att lämna förslag på vad som behövs för att alla elever i grundskolan och motsvarande skolformer ska röra sig mer.

På Spånga grundskola innebär den nya timplanen att alla klasser fr.o.m. läsåret 2019/2020 får 3 lektioner i veckan. En av veckans tre lektioner fokuserar extra mycket på styrka, rörlighet och kondition. För att bygga upp dessa fyspass har skolan samarbetat med fysioterapeut Anders Laurell (Bromma fysioterapi). På detta sätt säkerställer vi god kvalité på övningarna samt att vi förhoppningsvis ger eleverna hållbara kroppar och pigga hjärnor!