Parövningar

Detta pass kan varieras mycket utifrån gruppens förmåga och vi använder inte alla övningar under samma pass. Det är även gruppstärkande på ett bra sätt då eleverna ofta byter par och används med fördel i början av terminen eller när en grupp/klass är ny.

Flera av övningarna som vi använder under våra fyspass är hämtade från programmet Exorlive.
Brottaren Martin Lidbergs bok ger flera exempel på bra övningar som kan anpassas utifrån grupp och förmåga.