Koppla händerna

Lyft upp ena armen bakom nacken. För den andra armen bakom ryggen och upp mot motsatt skulderblad. Försök att föra händerna mot varandra och greppa tag i händerna. Kan du göra detta på båda sidor?