Improve Psychology

Vi behöver förbereda våra ungdomar för hållbarhet genom att ge dem redskap för egen återhämtning. I detta arbete har vi tagit hjälp av övningar från Carolina Lundqvist (Fil Dr Psykologi, Docent Idrottsvetenskap, Leg. Psykoterapeut).

http://www.carolinalundqvist.com